Oferta Premium Compare kierowana jest do podmiotów

pragnących poszerzyć zakres oferowanych przez siebie usług o detaliczną sprzedaż ubezpieczeń pod własną marką.

Typowymi adresatami naszych usług są klienci instytucjonalni: banki, firmy telekomunikacyjne, sieci handlowe, sklepy internetowe czy portale aukcyjne tj. firmy posiadające duże bazy danych i korzystające z elektronicznych kanałów kontaktu z konsumentami.

Premium Compare oferuje swoje usługi na zasadach „white label” tzn. marka Premium Compare nie jest widoczna ani znana nabywcom ubezpieczeń.

Proponowane obszary współpracy:

  • Dostosowanie portalu do specyficznych wymagań klienta (w tym dostosowanie wyglądu do stron korporacyjnych klienta)
  • Doradztwo w zakresie produktów ubezpieczeniowych i warunków współpracy z zakładami ubezpieczeń
  • Integrację portalu z bazami i systemami transakcyjnymi klienta
  • Integrację portalu z bazami i systemami wskazanych zakładów ubezpieczeń
  • Organizowanie i prowadzenie akcji sprzedażowych opartych na bazach danych (np. akcji wznowieniowych)
  • Bieżące administrowanie portalem i jego użytkownikami
  • Wsparcie sprzedaży przy pomocy call centre, chatów, SMSów, malingów, itp.
  • Zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej
 

Chcesz zaoferować produkt ubezpieczeniowy pod własną marką? To jest możliwe. Premium Compare pomoże Ci w tym. Zobacz jak to robimy.

 

Chcesz wiedzieć więcej? - skontaktuj się z nami.