Wdrożenie obejmuje uruchomienie serwisu ubezpieczeniowego dostępnego na stronach WWW banku detalicznego i obejmującego zestaw 3 produktów:

  • ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • ubezpieczeń mieszkań,
  • ubezpieczeń podróżnych.

W ramach projektu Premium Compare dostarcza portal przygotowany do całościowej obsługi procesu sprzedaży i wyposażony w produkty ubezpieczeniowe.

Serwis ubezpieczeniowy zawiera dwie sekcje: informacyjną o produktach oraz część transakcyjną opierającą się na interaktywnym formularzu z pytaniami taryfowymi.
Formularz z pytaniami jest dostosowywany do specyficznych produktów występujących w ofercie banku i jest zintegrowany z kalkulatorami poszczególnych zakładów ubezpieczeń.

Kalkulacja składek, prezentacja ofert i ich porównanie następuje w trybie on-line.

Na każdym etapie zapytania o ofertę konsument może liczyć na wsparcie merytoryczne w postaci podpowiedzi kontekstowych, dedykowanych infolinii, czy nagrań audio/video.

Konsument gotowy do zakupu polisy jest kierowany do kanału telefonicznego lub może zawrzeć ubezpieczenie za pośrednictwem serwisu internetowego.

 

 

Chcesz dowiedzieć się jak zaoferować produkt ubezpieczeniowy pod własną marką? - skontaktuj się z nami.