Alternative content

Get Adobe Flash player

Oferta Premium Compare kierowana jest do podmiotów pragnących poszerzyć zakres oferowanych przez siebie usług o detaliczną sprzedaż ubezpieczeń pod własną marką.

 

Krótki czas wdrożenia i niskie koszty projektu

Wykorzystanie modułowej struktury systemu pozwala na ograniczenie zakresu prac integracyjnych na etapie wdrożenia, umożliwiając szybkie rozpoczęcie współpracy i ograniczanie kosztów początkowych.

W miarę rozwijania współpracy możliwe jest stopniowe integrowanie portalu z systemami transakcyjnymi klienta (np. z systemem bankowości internetowej) co może pozytywnie wpłynąć na efektywność procesów w długiej perspektywie i przy dużych wolumenach transakcji.

   

 

Wdrożenie obejmuje uruchomienie serwisu ubezpieczeniowego dostępnego na stronach WWW banku detalicznego i obejmującego zestaw 3 produktów:

  • ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • ubezpieczeń mieszkań,
  • ubezpieczeń podróżnych.

W ramach projektu Premium Compare dostarcza portal przygotowany do całościowej obsługi procesu sprzedaży i wyposażony w produkty ubezpieczeniowe.